Boutredning

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Här kan vi med hjälp av vår juridiska samarbetspartner lösa alla de juridiska frågor som uppstår. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Erikssons Begravningsbyrå har tillgång till.