Dödsannons

Dödsannonser har under årens lopp sett ganska lika ut. Under det senaste decenniet har dock variationerna, framförallt med ett större antal symboler och mer användande av text och citat (verser), ökat markant. Nu finns även större möjlighet att påverka annonsens karaktär och utseende.

Tillsammans med er utformar vi en personlig annons och vi kan ombesörja införande av annonsen i så gott som alla Sveriges tidningar.

På familjesidan.se samt på vår hemsida publiceras samtliga dödsannonser vi har utformat. Detta är ett bra sätt för släkt och vänner som befinner sig i annan del av landet eller till och med annan del av världen att ta del av och dödsannonsen efter en närstående.