Hur gör jag nu?

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

Att känna sig osäker och villrådig inför sådant som måste tas om hand inför en begravning är därför helt naturligt.

Ett bra råd är att inte ha för bråttom. Du är välkommen att vända dig till oss närhelst du vill. Vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.