Minnesgåvor

När någon avlidit förekommer det att de anhöriga önskar att man sätter in pengar på någon fond för välgörande ändamål istället för blommor. Ofta väljer man en fond som bedriver en verksamhet som den avlidne kände starkt för eller varit engagerad i.

När de anhöriga vill att släkt och vänner skall skicka in pengar till en fond meddelar man ofta detta i dödsannonsen, genom att exempelvis skriva: ”Tänk gärna på Cancerfonden” följt av telefonnummer, postgiro- eller bankgironummer. När man skickat pengar till fonden erhåller de anhöriga, till den avlidne, ett minnesblad där det står vem som har lämnat gåvan samt eventuellt hälsning.
För att lämna en minnesgåva gör du på något av följande sätt:

Kontakta fonden via telefon eller hemsida
Många av de större fonderna har avgiftsfri förmedling av minnesgåvor via telefon eller hemsida.När du lämnar en gåva till en minnesfond bör du kontrollera att fonden innehar 90-konton på Svensk Insamlingskontrolls hemsida – www.insamlingskontroll.se Innehavet av ett sk 90-konto är en viktig garanti för att den valda fonden använder din gåva till de ändamål som anges.

Betala direkt till fondens postgiro- eller bankgironummer
Följande är då viktigt att du/ni skriver på inbetalningskortet:

  • Namn på den avlidne
  • Var begravningen skall äga rum
  • Eventuell hälsning
  • Vem/vilka gåvan är ifrån
  • Vart minnesbladet skall skickas

Vi hänvisar till lokala fonder, föreningar och organisationer. De skriver själva ut sina respektive minnesblad.