Rätt hjälp till rätt pris

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp till rätt pris – oavsett om det gäller en enkel eller en mer påkostad begravning. Tillsammans arrangerar vi en begravning enligt dina personliga önskemål. Vi gör det med omtanke och stort engagemang. Du kan alltid känna dig trygg med att den hos oss som tar ansvaret för begravningen följer upp och ser till att allt som är överenskommet genomförs.

Att skapa sig en bild av vad en begravning kostar är svårt. Det blir inte lättare av att man är i en svår situation när man ska ta ställning till dessa frågor. Man är ofta så helt inställd på att göra en fin begravning för sin anhörig att man inte tänker på dessa frågor. Men som i många andra sammanhang så finns kostnadsaspekten med även när man ordnar en begravning. Vi tycker den är viktig och arbetar målmedvetet för att ha en tydlighet i vår debitering och en öppen prissättning.

Mycket av det arbete som utförs vid en begravning sker i det dolda där du som anhörig inte är närvarande. Vi utför alltid detta arbete på ett respektfullt och värdigt sätt i enlighet med våra egna krav och de auktorisationskrav vi är underställda. Vi utför alltid vårt arbete som om du som anhörig är med och tittar på.