Vår juridiska expertis

När det gäller t ex bouppteckningar, arvskiften och testamenten samarbetar vi med:

Sune Svensson
Abborrtorp Larsbogården, 683 91 Hagfors
Tel. 073-022 44 69
E-post: larsbogarden@telia.com


Stig Löfgren
Sälje 41, 683 92 Hagfors
Tel 0563-420 74, 070-530 12 93
E-post: stig.lofgren@telia.com