Vår juridiska expertis

När det gäller t ex bouppteckningar, arvskiften och testamenten samarbetar vi med:

Sune Svensson

Abborrtorp Larsbogården, 683 91 Hagfors,

Tel. 073-022 44 69, Fax 0563-146 12, E-post: