Våra prislistor

Många saknar kunskap om vad som ingår och vad som kostar. Vi vill vara tydliga med prisfrågor och att de ska vara odramatiska och självklara under de uppdrag vi genomför.

Prisexemplen är till för att du ska få referensramar och en inblick i vad totalkostnaden för en begravning förväntas bli.

Kundprislista över Erikssons Begravningsbyrå i Hagfors AB´s vanligen förekommande varor och tjänster.
Prislista >>
Prislista Kistor o Urnor >>

Prisexempel som beskriver skillnaden mellan olika begravningsarrangemang genom tre exempel på hur en faktura kan se ut.
Prisexempel >>

I begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln ingår följande tjänster; lokal för förvaring av kista i avvaktan på begravning, lokal för ceremoni, transport av kista från bisättningslokal till ceremonilokal samt till krematorium och grav inom förvaltningsområdet. Kostnader utanför det egna förvaltningsområdet kan också ingå i vissa fall.

Priserna inkluderar moms och sociala avgifter. Reservation för prisändringar från underleverantörer.